صعود دریا به دماوند/ به روز رسانی اخبار

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

صعود "از دریا تا دماوند" برنامه ای است که به صورت صعود خط الراسی بیش از 120 قله البرز در 12 روز و با پیمایش مسافت بیش از 400 کیلومتر با متوسط ارتفاع 4200 متر انجام میگیرد . در این برنامه صعود شبانه شاخه ای و حلقه ای قله های مجاور خط الراس گذر انفرادی آزاد از گرده ها و شاخک های خط الراس گرده آلمانها، گرده اسپیلت، دندان اژدها و ... صورت می گیرد .

قله های مجاور خط الراس به صورت گذر شبانه ی حلقه ای و شاخه ای انجام می پذیرد

گرده ها و شاخک های واقع در طول خط الراس(گرده آلمانها، گرده اسپلیت، دندان اژدها، و...) به صورت انفرادی آزاد(Free Solo) انجام می شود.


این صعود که یک شنبه 11 مرداد آغاز خواهد شد، در صورت موفقیت برای اولین بار در کشور اجرا می گردد.این برنامه از تنکابن آغاز خواهد شد و در دماوند پایان خواهد یافت .


نفرات تیم :


۱- آقای اکبر هاشمی از خانه کوهنوردان تهران( سرپرست )
۲- بهرام ارم از خانه کوهنوردان تهران
۳- عباس صحرانورد از خانه کوهنوردان تهران
۴- اصغر پاشا از همت شمیران

 

بر اساس هماهنگی های انجام شده اخبار مربوط به این صعود از طریق وب سایت کوه نامه منتشر خواهد شد. برای تمام اعضای تیم آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

 

اخبار برنامه:

 

روز اول 94/5/11

امروز گروه پس از حرکت از دریا و گذشت از مرز جنگل ( گزنک چال )  قبل از غروب آفتاب طبق برنامه بر فراز قله داغ به اولین محل شب مانی خود رسیدند.

 

 

روز دوم 94/5/12

گروه امروز صبح در ادامه مسیر خود پیمایش خط االراس داغ کوه به کالاهو و کلجاران را در برنامه خود قرار دادند

 

 

 
از طرف اکبر هاشمی:
 
از فرازِ مازی گردن گذشتیم،
مه می پیچد...!
آشوبِ سر به سرِ مه و مازی ست...
جام و جانتان جاری است..!
 

گروه از بلندی های رکاپشته و زرد و شوری گردن گذر کرده و به سمت بلند کالاهو در حرکتند.

 

تیم امروز 1394/5/12 قبل از غروب آفتاب بر فراز قله کالاهو ( کالو) ایستادند .

 

 

روز سوم 1394/5/13
 

درود،
صبح گاهِ روز سوم؛
از قله‌ی کالاهو و از طریق گردنه کلجاران خود را به تختِ رستم نیشت می رسانیم و از آنجا از تیغه سیاه گوگ ها و دندان اژدها به تخت سلیمان خواهیم رسید و در نهایت با عبور از گرده ی اسپلیت ها خود را به هدف روز سوم جانپناه خرسان می رسانیم...

بدرود
اکبر هاشمی ( سرپرست )
 

طی تماس تلفنی که با گروه در ساعت 14:40برقرار شد.
تیم اول مسیر گوگ ها قرار داشتند برنامه صعود و فرود، 3 گوگ ها و دندان اژدها می باشد، و رسیدن به تخت سلیمان،  با توجه به فنی بودن مسیر زمانی بین 3 تا 4 ساعت برای این پیمایش در نظر گرفته شده است.
بدیهیست اگر زمان کافی برای صعود تا جانپناه خرسان نباشد، شب مانی امشب تیم در تخت سلیمان خواهد بود.
 
 
روز چهارم 1394/5/14
 
امروز تیم پس از گذر از گردنه کلجاران و رسیدن به تخت رستم نیشت و عبور از  شاخک های سیاه گوک ها ، تیغه های دندان اژدها ،از گرده شمال شرقی تخت سلیمان به بلدای تخت سلیمان رسیده و شب مانی سوم خود را تجربه می کنند.
 
تیم صعودِ دریا به دماوند با صعودِ قله های علم کوه و شاخک های غربی، میانی و شرقی و بازگشت از مسیر همین قله ها با فرود به تختِ خرسان چادرگاه خود را آنجا بنا کرد،

امیدمان بر آن است تا فردا با صعود بلندای خرسان بزرگ و با گذر از مسیر تیغه ای ویرانه کوه به خرسان جنوبی رسیده و از آنجا با ادامه صعود به سوی خط‌الرأسِ لشکرک ها و آلانه سر خود را به سیاه لیز برسانیم...!

در این غوغای پر هیاهوی فروریزشِ سنگها از دو سوی خرسان ها، پیداست که اگر نبود و نباشد دعاهایتان، بسیار پیش از راه را گم می کردیم و بی راهه ما را با خود برده بود...

با امید - اکبر هاشمی نژاد 
 
درود،
در گذر از یخچال اسپلیت ها، در کناره ی دیواره ی غربی علم کوه با دوستان غرورآفرین و پرتوان گشایشگر مسیر دیواره دیدار کردم،  عزم و اراده شان ستودنی و گشاده رویی شان نماد کوه مردان واقعی بود....

از آنها همراهم هدیه ای ست به ارزش بیش از دو دهه کوهنوردی ام!!
و شوق و شورشان، یاریگرم تا راه را به پایان ببرم..

با امید
سرپرست صعود بزرگ دریا به دماوند
اکبر هاشمی نژاد
 
 
 
روز پنجم 1394/5/15
 
طی تماس تلفنی در ساعت 16:45 گروه بعد از گذر ،خرسانها،مناره ،ستاره در نزدیکی قله لشکرک بودند و به احتمال زیاد شب مانی خود را بر روی آلانه ار خواهند گذراند.
 
از طرف اکبر هاشمی؛

درود،
در غروب روز پنجم 1394/5/15و از فرازِ قله‌ی لشکرک بزرگ، نخستین صعود شبانه ی خود را آغاز کردیم و با گذر از بلندی های لشکرک کوچک، سربند لشکرک ها، خرس چر، بند خرس چر و آلانه سر، در پای قله‌ی تختِ خرس شب مانی می کنیم..!

سراسرِ ژرف دره ها را سو سوی نور آتشِ نیمه افروخته ی چوپان فرا گرفته تا نشانی از این باشد که شبِ کوهستان، شبِ شبانان است..!

یادتان چون نور آتشِ شبِ شبانان، امید بخش شبراهی های ماست!

با امید - اکبر هاشمی نژاد 
 
 
 
روز ششم 1394/5/16
 
از طرف اکبر هاشمی؛

درود،
صبحگاهِ روز ششم است، برنامه پیمایش امروز صعودِ قله های خط الراس تخت خرس سیاه لیز و گت سر به ماسه چال است و از آنجا با صعودِ بلندی های مشرف به روستای انگوران راه را به سوی کندوان ادامه می دهیم..! 

بدرود
 
درود
تا امروز 1394/5/16 ساعت 15:50 تیم صعود بزرگ بیش از 40 قله بالا 4000 هزار متری از 120 قله را صعود کرده ( تعداد قلل صعود شده بالای 45 قله میباشد که تعدادی از آنها 3000 متری هستند)  و طبق برنامه 12 روزِ، تا بلند البرز (دماوند) به پیمایش خود ادامه میدهند.
اعضاء تیم از روحیه بالایی برخوردار بوده ، و امروز پس از گذر از ماسه چال و کوه های مشرف به انگوران و صعود کوه گچ در یکی از ارتفاعات منطقه طالقان شب مانی کرده و فردا به سمت کندوان ادامه مسیر می دهند.
 
 
 
از طرف اکبر هاشمی؛

درود،
بارِ بارگذاری شده بر تختِ خرسِ سیاه لیز نصیب خرس شده بود..!
... و ما که این چند روز شرمسار بر هم ریختن آسایش ساکنانِ حقیقی بلندای البرز هستیم!
اندکی خوشنودیم که خوراکی ناچیز برای شاهِ پر شکوهِ البرز مهیا کردیم..!

با امید به سرزمینی امن برای ساکنانش...

بدرود
 
 
 

روز هفتم 1394/5/16

 
 
 از طرف اکبر هاشمی؛

درود،

راه از نیمه گذشت..!
(188km, 53 Pik)

گرچه بر پاهایمان زخم بسته و دست هایمان خالی ست!
اما امیدی که به راهمان بستید و نمادی که شکوهِ پادرجایی بامِ بلند البرز "دماوند" در برابرِ چشمانمان برساخته ست، ما را وامی‌ دارند که راه را به پایان ببرم..!

آمین، بدرود
 
 

روز هشتم 1394/5/18

 
از طرف اکبر هاشمی؛

درود،
صبحگاهِ روز هشتم است، صعودمان را از گردنه کندوان آغاز می کنیم و با گذر از بلندی های اویر، شرور، دونا و با صعودِ سرخاب غربی، شرقی و آتش سنگ به سوی سوتک غربی "محل بارگذاری" ادامه مسیر می دهیم،
در صورت داشتن زمان برای ادامه صعود، خود را تا گردنه کمانکوه به جلو پیش خواهیم کشید..!

بدرود
 
روز نهم 1394/5/19
 
از طرف اکبر هاشمی؛

درود،
روز نهم صعود بزرگ است،
راهمان را از سوتک آغاز کردیم و با صعودِ قله های بلند کمانکوه، سرماهو و یخچال ادامه دادیم،
سپس با گذر از بلندی های آلرگنو و کهنو به گردنه گون پشته خواهیم رسید و از آنجا با پیمایش قله های نرگس غربی و بزرگ به بلند پالون گردن خواهیم رسید..!
.... و شب را بر فراز پالون گردن خواهیم گذراند.

رو به شمال، نمادِ آزادگی؛ دژ پُر شکوهِ آزادکوه چهره می نماید و نشان آن است که چگونه باید آزاده بود..!

بدرود
 
.........
درود
 
با شروع از سوتک و صعود قله های کمان کوه ، سرماهو،یخچال و گذر از آلرگنو به گردنه کون پشته رسیدیم و دومین صعود شبانه خود را آغاز کردیم و با گذر از نرگس غربی و میانی در پای نرگس بزرگ شب را گذراندیم
بدرود
 
 
 
 
روز دهم 1394/5/20

از طرف اکبر هاشمی

درود
صعودمان را با نرگس بزرگ آغاز کردیم و با صعود پالون گردن و ادامه راه از خط الراس قبله کوه سینه زا راهمان را به سوی خط الراس سودر ادامه میدهیم.
و از آنجا از طریق گردنه مازندرانی با صعود قله های خط الراس سینه خاص،سرخک خود را به گردنه سرخک خواهیم رسانید و شب را در آنجا خواهیم گذراند.
بدرود
 

از طرف اکبر هاشمی
 
در گوشه بلند مهراب قبله کوه
به یاد شیرآهن کوهمرد و پیشرو
ابراهیم شیخی درنگی سکوت میکنیم
و باورمان این است که جان او بر کوهراه جاری است
و امید بخش آنانکه راه را برمیگذیرند.
یادش چون نامش در فراز و روانش فرنشین باد
 
 
 
 روز دوازدهمِ 1394/5/22
 
از طرف اکبر هاشمی؛

درود،

سفرمان با صعود صد قله اصلی [نام دار] و بیش از بیست قله فرعی [بی نام] و مسافت بیش از سیصد و شصت کیلومتر به گردنه سرداغ، پای شمال غربی قله دماوند رسید..! 

صبحگاهِ فردا کوشش مان را برای صعود دماوند آغاز خواهیم کرد ...

از فرازِ نخستین قله [داغ کوه] ، دماوند چون نقطه‌ای در دوردست نمایان بود و چون نشانِ کعبه ای روی به سوی آن راه می پیمودیم ..!
اکنون که در پای آن ایستاده ایم، نقطه‌ای هم نیستیم
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

نظرات  

0 #7 فرشته غفاری 1396-03-27 13:15
خیلی عالی بود دست مریزاد میشه منم اینکارو انجام بدم ؟؟؟
+1 #6 عباس محمدی 1394-08-07 22:11
شاهکار بوده است! درود بر این کوه مردان... .
0 #5 مجید دهباشی 1394-05-24 17:52
سلام ودرود بر شیران ایران زمین .ارزوی سلامتی و پیروزی
0 #4 خزائی پور 1394-05-19 19:12
از بلندای بام استان مرکزی(قله شهباز)برای گروه صعود بزرگ دریا به دماوند آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
0 #3 مجتبی 1394-05-11 14:28
تا "سفر" سحری بیش نمانده ...

کنون که تنها درنگی تا گام نخست باقی‌ست، بر خود بایسته می دانم که از دوستانِ جانی بگویم که اگر نبودند این "صعودِ بزرگ" نمی آغازید!
عزیزترین هایی که بی آنکه نامی از آنان گفته یا نوشته باشم، چنان پشتوانه‌ای بودند که هر چه هست از یاری آنان ست..!

عزيزانم؛
- سیمین نیک آیین
- رحیم رحیمی
- علی رضا مطلبی
- مجتبی یزدانی

... و بزرگوارانم؛
- کیومرث بابازاده
- عزیز حبیبی
- محمد درخشش
- حبیب نوری

... و همچنین پشتیبانی بی دریغ دوستان فرهیخته ام؛
- بهزاد پورجم، مدیر شرکت کوهنوردی جم
- جناب آقای سعیدی و خانم رشیدی، مدیران شرکت پرسون
- جناب آقای بابازاده نماینده گرانقدر شرکت grisport

... و هستند و دارم عزیزانی که راز و نیازِ من اند! هر چند نامشان نمی برم، چنان در من سرشته اند، که ناشدنی ست جدا دیدنشان از خویشتنم، تا بتوانم نامشان ببرم..!

" دل آشفته ی غوغای عشقم"

با شوق و امید - کوه مردی که می رود ...
0 #2 مجتبی یزدانی 1394-05-10 11:40
با درود و سپاس از لطف شما
پاینده و برقرار باشید.
0 #1 مجتبی یزدانی 1394-05-08 23:32
با سلام و درود
زمان آغاز برنامه یکشنبه 11 مرداد از تهران می باشد
با تشکر