معرفی کوه های ایران ( ب )

نوشته شده توسط : پرویز ستوده | تاریخ ارسال مطلب : .

ب

بابا خندان : نام کوهی است در یزد ، در حوالی کوه تنور محسن ..

بابا کوهی : کوهی است در شمال شهرستان شیراز با ارتفاع 2168 گز ، بابا کوهی لقب شیخ ابوعبدالله علی بن محمد بن عبدالله شیرازی ، از قدمای مشایخ است ..

 

بابا شیخ اسماعیل : قله یی است به ارتفاع 3400 متر ، بین چهار دانگه و ابرج ، شهرستان آباده ، استان فارس ..

 

بابا گیلدَر : کوهی است با ارتفاع 3035 متر ، استان زنجان ، بخش انگوران ، دهستان انگوران ، 100 کیلومتری جنوب غرب مرکز زنجان ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 30 21 27 و عرض 29 36 می باشد ..

 

بابا موسی : قله یی است در محدوده شهرستان بجنورد ، سال 1373 هفتصد تن از کوهنوردان و علاقمندان به دعوت هیات بجنورد به آن صعود نمودند ..

 

باب بیدان : کوهی است به ارتفاع 3574 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان جیرفت ، بخش ساردوئیه ، دهستان گور ، 47 کیلومتری شمال غرب مرکز جیرفت ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیایی آن به طول 35 57 و 8 29 می باشد ..

 

بابک : کوهی است با ارتفاع 3473 متر ، استان کرمان ،بین شهرستان های رفسنجان و شهر بابک ..

 

بابک : قله یی است با ارتفاع 2908 متر در محدوده ی شهرستان کلیبر ، استان آذربایجان شرقی قلعه ی بابک خرم دین ، در بلندی های آن واقع است ..

 

باب مادوئیه : کوهی است با ارتفاع 3389 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان کرمان بخش راین ، دهستان حسین آباد گروه ، 108 کیلومتری جنوب شرق مرکز کرمان ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیایی آن به طول 18 57 و 20 29 متر است ..

 

باجگان : کوهی است با ارتفاع 2890 متر ، استان یزد ، در محدوده ی شهرستان بافق ، بخش مرکزی ، دهستان مبارکه ، 45 کیلومتری جنوب شرق مرکز بافق ، جهت کوه شمالی و جنوبی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 51 55 و عرض 28 31 می باشد ..

 

باجیلان : کوهی است با ارتفاع 2402 متر ، از رشته کوه های طالش ، که به موازات ساحل بحر خزر تا ماسوله امتداد یافته ، هیچ رودخانه یی این رشته را قطع نمی کند ..

 

بادپار : قله یی است از رشته کوه بارِفیروز به ارتفاع 3500 متر ..

 

بادله کوه : کوهی است با ارتفاع 3211 متر ، استان سمنان ، در محدوده ی شهرستان دامغان ، بخش مرکزی ، دهستان رودبار ..

 

بادیان : قله یی است به ارتفاع 3700 متر ، در جنوب شرقی مرز طبیعی گلپایگان با فریدن ، راه های صعود : 1- گلپایگان ، خوانسار جبهه شمالی 2- اصفهان ، داران کرچمو جبهه جنوبی ..

 

بار فیروز یا کام فیروز : رشته کوهی است در اردکان شیراز ، بلند ترین قله دینا 4000 متر ..

 

بار کوه : کوهی است با ارتفاع 2890 متر ، استان سمنان در محدوده ی شهرستان شاهرود ، بخش بسطام ، دهستان خرقان ..

 

باریک بند : کوهی است با ارتفاع 3396 متر ، استان البرز در محدوده ی شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، دهستان نِسا ..

 

باری کوه : کوهی است با ارتفاع 2898 متر ، استان گلستان در محدوده ی شهرستان علی آباد ، بخش مرکزی ، دهستان کتول ..

 

باز : کوهی است بار ارتفاع 3042 متر ، استان هرمزگان در محدوده ی شهرستان بندر عباس ، بخش فین ، دهستان سیاهو ، 77 کیلومتری شمال مرکز بندر عباس ، جهت کوه غربی ، شرقی و مختصات جغرافیایی آن به طول 40 23 56 و عرض 53 27 می باشد ..

 

باغ بالا : کوهی است به ارتفاع 3775 متر ، استان کرمان ، 30 کیلومتری شمال شرق شهرستان کرمان ، جزو ارتفاعات پلوار است ..

 

باغِ برج : کوهی است با ارتفاع 2931 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان بافت ، بخش ارزوئیه ، دهستان صوغان ، 86 کیلومتری جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 00 57 و عرض 30 32 28 می باشد ..

 

باغو : کوهی است با ارتفاع 2926 متر ، استان فارس در محدوده شهرستان آباده بخش قنقری ، دهستان سیمکان ، 100 کیلومتری جنوب شرق مرکز آباده ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 24 53 و 29 30 می باشد ..

 

باغو : کوهی است با ارتفاع 3148 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان جیرفت ، بخش ساردوئیه ، دهستان ساردوئیه ، 80 کیلومتری شمال غرب مرکز جیرفت ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 21 57 و 19 29 می باشد ..

 

باغ ها : کوهی است با ارتفاع 3127 متر ، استان اصفهان در محدوده شهرستان فریدونشهر ، بخش مرکزی ، دهستان برف انبار ، 11 کیلومتری جنوب شرق مرکز فریدونشهر ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله آن به طول 14 50 و 53 32 می باشد ..

 

بافچان : کوهی است با ارتفاع 2940 متر ، استان کرمانشاه در محدوده ی شهرستان پاوه ، بخش مرکزی ، دهستان هولی ، 8 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان پاوه ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی آن به طول 21 46 و عرض 05 35 می باشد ..

 

باقران : رشته کوهی است ، در جنوب شهرستان بیرجند ، از غرب به شرق کشیده شده است ، از شرق به قله ی مومن آباد در شهرستان سر بیشه و از غرب به قله ی منفرد ، ریچ (رچ ) می رسد ..

 

باکلور : قله یی است با ارتفاع 2966 متر ، استان زنجان ، شهرستان زنجان ..

 

بالا چال : کوهی است با ارتفاع 2915 متر ، استان گلستان در محدوده ی شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، دهستان استر آباد جنوبی ..

 

بالا خانه : قله یی است با ارتفاع در حدود 3700 متر از قلل استان فارس ..

 

بال بادزَنون : کوهی است بار ارتفاع 3313 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان سپیدان ، بخش مرکزی ، دهستان خفری ، 5 کیلومتری شمال اردکان ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیایی قله آن به طول 58 51 و عرض آن 19 30 می باشد ..

 

بایدوست : کوهی است با ارتفاع 2994 متر ، استان آذربایجان غربی ، در محدوده شهرستان ارومیه ، بخش صومای برادوست ، دهستان برادوست ، 42 کیلومتری شمال غرب مرکز شهرستان ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیایی قله آن به طول 35 44 و عرض 37 39 میباشد ..

 

ببر : کوهی است با ارتفاع 3085 متر ، استان کرمانشاه در محدوده ی شهرستان سنقر ، بخش مرکزی ، دهستان باوله ، 27 کیلومتری شمال شرق مرکز سنقر ، جهت کوه غربی شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 46 47 و عرض 02 35 میباشد ..

 

بَبرِک : کوهی است با ارتفاع 2740 متر ، استان سیستان و بلوچستان ، در محدوده ی شهرستان سراوان ، بخش سیب و سوران ، دهستان پسکوه ، 97 کیلومتری شمال غرب سراوان ، جهت کوه شمال غربی و جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 30 22 61 و عرض 35 27 میباشد ..

 

بَدر : کوهی است با ارتفاع 3262 متر ، در محدوده ی شهرستان قروه ، بخش مرکزی دهستان بدر ، 12 کیومتری جنوب مرکز شهرستان قروه ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 47 47 و عرض 02 35 می باشد ..

 

بَدِر داغی : کوهی است با ارتفاع 3423 متر ، در محدوده ی شهرستان سراب ، بخش مرکزی دهستان صائین ، 27 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان سراب ، جهت کوه شمالی و جنوبی و مختصات قله ی آن به طول 42 47 و عرض 11 38 میباشد ..

بر آفتاب : کوهی است با ارتفاع 2925 متر ، استان مرکزی ، در محدوده شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، دهستان مشک آباد ، 45 کیلومتری جنوب شرق مرکز اراک ، جهت کوه جنوبی  ، شمالی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 30 9 50 و عرض 58 33 می باشد ..

 

برج اِرنون : قله ی کوه منفردی است به شکل یک برج عظیم سنگی با ارتفاع  3500 متر ، در بخش نیر ، شهرستان یزد ، صعود به این قله بدون وسایل فنی ، خالی از اشکال نیست ، نام کوه بر گرفته از آبادی اِرنون پیرامون کوه می باشد ..

 

برج خُلِنو : قله یی است با ارتفاع 4150 متر ، شمال گردنه ی ورزآب ، اولین رشته کوه خلنو رودبار قصران ، بخش افجه شهرستان تهران ، خط الراس آن از طرف شمال به قله ی ورزآب خلنو و از جنوب به دو شاخه تقسیم می شود ..

 

برج کوه : کوهستانی است در محدوده شهرستان بیرجند ..

 

بُرجی : کوهی است با ارتفاع 3025 متر ، استان اصفهان ، در محدوده شهرستان خوانسار ، بخش مرکزی ، دهستان پشتکوه ، 15 کیلومتری شمال غرب خوانسار ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 10 50 و عرض 16 33 می باشد ..

 

بُرد : کوهی است با ارتفاع 3012 متر ، استان اصفهان در محدوده ی شهرستان شهر رضا ، بخش مرکزی ، دهستان اسفرجان ، 47 کیلومتری جنوب مرکز شهر رضا ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 06 51 و عرض 37 31 می باشد ..

 

برد آتش : از قله های خط الراس رشته کوه دنا ..

 

برد خیمه : کوهی است با ارتفاع 3518 متر ، در محدوده ی شهرستان فریدون شهر ، بخش مرکزی ، دهستان پشتکوه ، 27 کیلومتری غرب مرکز شهرستان فریدون شهر ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله آن به طول 49 49 و عرض 56 32 می باشد ..

 

برد دروازه : کوهی است با ارتفاع 3390 متر ، در محدوده ی شهرستان دیواندره ، بخش مرکزی ، دهستان چهل چشمه ، 31 کیلومتری غرب مرکز دیواندره ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 40 46 متر و عرض 57 35 متر میباشد ..

 

بردو : قله یی است با ارتفاع 3000 متر ، از رشته کوه بِزد ، تربت جام ، مسیر صعود روستای قلعه شیر ، بردو ، در مسیر جاده سنتو نزدیک فریمان ..

 

بَرذ : کوهی است با ارتفاع 3005 متر ، در استان اصفهان در محدوده ی شهرستان فریدون شهر ، بخش مرکزی ، دهستان پشتکوه موگویی ، 37 کیلومتری شمال غرب مرکز شهرستان فریدونشهر ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 30 43 49 و عرض 30 02 33 میباشد ..

 

برزین : کوهی است به ارتفاع 3150 متر ، در استان آذربایجان غربی ، در محدوده ی شهرستان پیرانشهر ، بخش مرکزی ، دهستان لاهیجان غربی ، 17 کیلومتری غرب مرکز شهرستان ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 58 44 و عرض 46 36 میباشد ..

 برف انبار : بلندترین قله استان قم با ارتفاع 3200 متر در جنوب استان قم

برفخانه ی تزرجان : قله یی است از سلسل جبال شیرکوه ، با ارتفاع 3950 متر ، دهستان میانکوه ، بخش مهریز ، شهرستان یزد ، کوه در شمال قله ی شیرکوه ، به صورت یک خط الراس سنگی به غرب ممتد است ، در جنوب ده بالا ، به نام برفخانه ده بالا نامیده میشود ، صعود به این کوه بدون وسایل فنی کوهنوردی تقریبا غیر ممکن است ..

 

برفخانه ده بالا : قله یی است با ارتفاع 3850 متر ، در امتداد غربی برفخانه ی تزرجان ، راه صعود مانند برفخانه تزرجان ..

 

برفدان :قله یی است با ارتفاع 3443 متر با دو ویژگی ، یکم آن که دارای پوشش غنی از گیاهان پزشکی است و رقیب کوه بقراطی ، یکی از گیاهان ،مهر گیاه است که گویند درمان سرطان میباشد ، به همین جهت دومین قله ی منطقه با ارتفاع 3400 متر مهر گیاه نام دارد . ویژگی دوم آن است که کوه از لایه هایی از سنگ های در هم تشکیل شده که بر اثر فرسایش مناظر زیبایی مانند پنجره های لانه زنبوری به وجود آورده اند که در کمتر کوهی از زاگرس قابل مشاهده است ..

 

برفدان : کوهی است با ارتفاع 2714 متر ، استان فارس ، در محدوده شهرستان فسا ..

 

برفدان : قله یی است با ارتفاع 3100 متر ، استان فارس ، شهرستان داراب ، منطقه برفدان ..

 

بَرفِکِه : کوهی است با ارتفاع 3185 متر ، استان سمنان ، در محدوده ی شهرستان شاهرود ، بخش بسطام ، دهستان خرقان ..

 

برفه پیر : کوهی است با ارتفاع 2943 متر استان لرستان در محدوده شهرستان الیگودرز ، بخش ز زوماهرو ، دهستان ززشرقی ، 36 کیلومتری جنوب غرب الیگودرز ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی  و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 13 49 و عرض 08 33  می باشد ..

 

بَرلوِک : کوهی است با ارتفاع 2975 متر ، استان آذربایجان غربی ، در محدوده شهرستان خوی ، بخش مرکزی دهستان قطور ، 34 کیلومتری جنوب غرب مرکز شهرستان ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن 36 44 و عرض 31 22 38 می باشد ..

 

برم فیروز : قله یی است از انتهای شرقی رشته کوه دنا ، با ارتفاع 3850 متر ، شمال غربی شهرستان اردکان ، در منطقه سه چاه ، توسط هیات کوهنوردی جان پناهی پیش ساخته و هشت نفره ، به منظور صعود های زمستانی نصب گردیده است ..

 

بَرمَنجَل : کوهی است با ارتفاع 2949 متر ، استان آذربایجان غربی ، در محدوده ی شهرستان ارومیه ، بخش صومای برادوست ، دهستان صومای جنوبی ، 60 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی  و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 30 44 و عرض 52 37 میباشد ..

 

برنجه : قله یی است با ارتفاع 3620 متر ، از رشته کوه های گرین ..

 

بُرکوشت : کوهی است با ارتفاع 2989 متر ، در استان گیلان ، محدوده شهرستان تالش ، بخش مرکزی ، دهستان اسالم ، 27 کیلومتری جنوب غرب هشت پر ، مرکز شهرستان تالش ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 44 48 و عرض 34 37 میباشد ..

 

برّه چَر : کوهی است با ارتفاع 3389 متر ، در استان البرز در محدوده شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، دهستان نسا ..

 

برّه خیز : کوهی است با ارتفاع 3605 متر ، در محدوده شهرستان ارومیه ، بخش سیلوانه ، دهستان ترگَوَر ، 37 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان ارومیه ، جهت کوه شمالی جنوبی و مختصات جغرافیای قله ی آن به طول 20 40 44 و عرض 31 37 میباشد ..

 

بره رَش : کوهی است با ارتفاع 2901 متر ، استان آذربایجان غربی ، در محدوده ی شهرستان ارومیه ، بخش صومای برادوست ، دهستان صومای جنوبی ، 57 کیلومتری شمال غرب مرکز شهرستان ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی  و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 33 44 و 47 37 می باشد ..

 

بَرَّه زیوُکا : کوهی است با ارتفاع 3095 متر ، استان آذربایجان غربی ، در محدوده ی شهرستان ارومیه ،بخش صومای برادوست ، دهستان صومای جنوبی ، 61 کیلومتری شمال غرب مرکز شهرستان ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 33 27 44 و عرض 48 37 میباشد ..

 

بَرَّه یَزده : کوهی است با ارتفاع 3400 متر در محدوده شهرستان ارومیه ، بخش سیلوانه ، دهستان دشت ، 36 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان ارومیه ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 41 44 و عرض 28 37 میباشد ..

 

بریز : کوهی است با ارتفاع 2800 متر ، در خاور شهرستان فیروز آباد ..

 

بَرین : کوهی است با ارتفاع 3246 متر ، استان مازندران ، در محدوده شهرستان سواد کوه ، بخش مرکزی ، دهستان ولوپی ..

 

بِریوت داغ : کوهی است با ارتفاع 3108 متر ، استان اردبیل در محدوده شهرستان اردبیل ، بخش مرکزی ، دهستان آبگرم ، 30 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 56 47 و عرض 12 38  میباشد ..

 

بزآب : قله ی است با ارتفاع 3860 متر ، از قلل زاگرس استان لرستان ، جاده فریدونشهر را به چلگرد متصل مینماید ، از مقابل روستای میدانک در کنار این جاده ، راه پرپیچ و خم دیگری کشیده شده که صعود به این قله را ممکن میسازد ..

 

بُزاکوه : قله یی است از سلسله جبال البرز ، یال آن شمال غربی ، جنوب شرقی بوده ، مرز طبیعی بین لاهیجان و تنکابن می باشد ، از جهت شمال غرب به قله ی سماموس و از جهت جنوب شرق به قله ی آوان ( خشه چال ) متصل است ..

 

بُزان : کوهی است با ارتفاع 3226 متر ، در محدوده ی شهرستان پیرانشهر ، بخش مرکزی ، دهستان لاهیجان غربی ، 12 کیلومتری شمال غربی پیرانشهر ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 01 45 و عرض 30 45 36 میباشد ..

 

بِزد : کوهی است منفرد در غرب تربت جام به ارتفاع 2850 متر که تا فریمان کشیده شده است ..

 

بزرگ : کوهی است با ارتفاع 3059 متر ، استان فارس در محدوده شهرستان اقلید ، بخش مرکزی ، دهستان شهرمیان ، 23 کیلومتری غرب مرکز اقلید ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 27 52 و عرض 56 30 میباشد ..

 

بُز سینا : کوهی است با ارتفاع 3300 متر ، در محدوده ی شهرستان نقده ، بخش اشنویه ، دهستان دشت بیل ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 53 44 و عرض 06 37 میباشد ..

 

بزقوش : قله یی است با ارتفاع 3303 متر ، در مرز استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی ، به صورت شرقی ، غربی ، حد فاصل بستان آباد تا نزدیک کیوی خلخال ، قلل مهم خط الراس آن تیرچای ، بیلاردان ، ماقوچ داغی ، قملار ...

 

بُزکوه : کوهی است با ارتفاع 2940 متر ، استان فارس در محدوده شهرستان آباده ، بخش مرکزی ، دهستان بهمن ، 18 کیلومتری جنوب غرب مرکز آباده ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 32 52و عرض 30 02 31 میباشد ..

 

بُز گوش : رشته کوهی بین شهرستان سراب و میانه ، موازی با رشته سبلان ، مرز طبیعی هر دو شهر ، گردنه های چیچکلو با ارتفاع 2800 متر و بزغوش 2850 متر ، راه مال روی عمومی بین دو شهرستان است ، مرتفع ترین نقطه ی کوه ، در حد فاصل دو گردنه به ارتفاع 3400 متر به نام بزگوش قرار دارد ..

 

بزمان : قله 3593 متر ، سیستان و بلوچستان ، شمال غربی بخش بزمان ، 200 کیلومتری شهرستان بم ، آتشفشان بزمان نزدیک جاده ی بم ایرانشهر است ، از دوردست روئیت می شود ..

 

بزمان : قله یی است منفرد با ارتفاع 3593 متر ، جدیدترین کوه آتشفشان ایران ، 29 کیلومتری شمال غربی روستایی با همین نام ، بلوچ ها به علت قرار داشتن زیارتگاه خضر در دامنه ی جنوبی آن نام خضر را برایش برگزیده اند ..

 

بُزمیچال : کوهی است با ارتفاع 3312 متر استان مازندران در محدوده شهرستان سواد کوه ، بخش مرکزی ، دهستان ولوپی ..

 

بِزِه نو : کوهی است با ارتفاع 3133 متر ،استان سمنان در محدوده ی شهرستان سمنان ، بهش مهدی شهر ، دهستان چاشم ..

 

بَژدان : کوهی است با ارتفاع 3764 متر ، استان البرز ، در محدوده ی شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، دهستان آسارا ..

 

بغل زرد : کوهی است با ارتفاع 3370 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان آباده ، بخش قنقری ، دهستان قشلاق ، 25 کیلومتری جنوب شرق مرکز آباده ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 54 52 و عرض 48 30  میباشد ..

بغل تیر : 2827 متر ، استان مرکزی ، شهرستان تفرش ، دهستان خرازان

بغل گنده : 3259 متر ، شهرستان سمیرم ،

بکان : 3149 متر ، استان فارس ، شهرستان اقلید ، بخش سده ، دهستان آسپاس

بکش گاو : 2871 متر ، استان یزد ، شهرستان مهریز ، بخش هرات ، و مروست ، دهستان هرابر جان

بِل : 4100 متر ، شهرستان آباد

بلال : 3335 متر ، الیگودرز

بلبل : 2936 متر ، استان کرمان ، شهرستان بردسیر

بِلیش : 3147 متر ، استان مازندران ،  شهرستان تنکابن

بلقیس : 3382 متر ، جبهه شمالی روستای نصرت آباد تکاب

بلقیس : 3254 متر ، زنجان بخش انگوران ، دهستان انگوران

بلوچ : 2600 متر ، در رشته کوه پرآو

بلور : 3490 متر ، استان مازندران ، شهرستان رامسر ، دهستان اشکور

بمو : 2750 متر ، ده کیلومتری شمال شیراز

بنار : 3214 متر ، استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش سیلوانه ، دهستان مَرگوَر

بندار : 2975 متر ، استان کرمان ، شهرستان بردسیر

بندر : 2765 متر ، استان خراسان ، شهرستان بیرجند ، بخش در میان ، دهستان درمیان

بندر : 2775 متر ، استان کرمان ، در محدوده ی شهرستان زرند ، بخش کوهبنان ، دهستان جور

بندری : 3270 متر ، استان کرمان ، شهرستان کرمان ، دهستان درختنگان

بندسر : 3864 متر ، استان مازندران ، شهرستان نوشهر ، کلاردشت ، دهستان کوهستان

بندگدار : 3850 متر ، از رشته کوه های جوپار

بن رو : 2968 متر ، استان فارس ، شهرستان سپیدار

بن لخت :2927 متر ،استان یزد ، شهرستان بافق ، بخش مرکزی ، دهستان کوشک

بن لخت : 3002 متر ، استان یزد ، در منطقه خوروبیابانک ، جندق و رباط پشت بادام

بنه رَمی : 3292 متر ، استان کرمان ، شهرستان جیرفت ، بخش جبال بارز ، دهستان مسکون

بوردو : 2975 متر ، استان سمنان ، بخش مهدی شهر ، دهستان چاشم

بوزمان : 3500 متر ، شهرکرد ، دهستان بازفت ، قریه ی الکی ، بلورد و رباط کوه

بوژان : 2856 متر ، استان خراسان ، نیشابور ، دهستان فضل

بوم : 3752 متر ، استان مازندران ، شهرستان آمل ، دهستان چلاو

بوم : 3900 متر ، همان قله میشینه مرگ

بونج : 3500 متر ، رنج

بهر آسمان : 4250 متر ، شهرستان جیرفت ، دهستان بهرآسمان ، بخش ساردوئیه

بَهلَشت : 3510 متر ، شهرستان فارسان ، بخش شورآب ، دهستان شورآب تنگزی

بیدخان : 3800 متر ، استان کرمان ،سیرجان ، دهستان قلعه عسگر ، بخش مشیر ، 

بیدخون : 3116 متر ، استان کرمان ، شهرستان بردسیر ،

بیدخونی : 3386 متر ، استان کرمان ، شهربابک ، دهستان مدوارات

بیدستان : 2960 متر ، استان فارس ، شهرستان آباده ، بخش قنقری ، دهستان خرمی

بیدصَندل : 3004 متر ، استان فارس ،شهرستان اقلید ، بخش مرکزی ، دهستان احمدآباد

بیدعرب : 3314 متر ، خوانسار ، بخش مرکزی ، دهستان کوهسار

بید و ییه : 3230 متر ، استان کرمان ، 41 کیلومتری جنوب غرب شهرستان شهداد

بیرگ : 2740 متر ، استان سیستان و بلوچستان ، 72 کیلومتری جنوب شرق خاش

بیستون : کوه بیستون ، حدود 40 کیلومتری کرمانشاه

بیشه بند : 2945 متر ، استان کرمان ، شهرستان جیرفت ، بخش ساردوئیه ، دهستان گور

بی بی شهربانو : شعبه ایی از کوه های البرز ، در قسمت جلگه یی تهران با زیارتگاهی به همین نام

بی بی غیب : 2802 متر ، استان خراسان ، شهرستان فریمان ، بخش قلندرآباد

بی کَس : 3299 متر ، استان اصفهان ، شهرستان فریدونشهر ، دهستان عشایر

بیکینی : کوه لاجورد ، نام قدیم کوه دماوند

بینمدی : 2745 متر ، استان خراسان ، شهرستان اسفراین ، بخش مرکز ، دهستان دامنکوه

بینالود : 3250 متر ، شمال خراسان ، در رشته کوه آلاداغ ،

بیوراسب : از نام های قله دماوند

بیوک داغ : 2981 متر ، در محدوده ی شهرستان بستان آباد ، بخش مرکزی ، دهستان قوری گل

 

منابع : فرهنگ جغرافیای کوه های کشور
فرهنگ کوه نوردی و غار نوردی ایران داوود محمدی فر ....

مرجع :کوهکده

 

 

بر گرفته از : نشاط کوهستان

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی