معرفی کوه های ایران ( پ )

نوشته شده توسط : نشاط کوهستان | تاریخ ارسال مطلب : .

پ

پارور : ۲۸۹۰ متر استان اصفهان

پاریز : ۳۳۰۰ متر از ارتفاعات سیرجان (مرجع : کوهها و غارهای ایران ، احمد معرفت )

پاشایان :۳۴۰۳ متر استان سمنان

پاشوره : ۴۰۱۰ متر از توابع لاریجان

پالان : ۳۰۰۵ متر ، استان قزوین

پالان گردن : ۴۲۰۰ متر ،

پَتَنو : ۳۲۰۶  متر ، استان کرمان

پَر پَر : ۲۹۶۳ متر ، استان اصفهان

پراو : رشته کوه ، کرمانشاه

پرچنان : ۴۱۰۰ متر ، قائم شهر

پرچی : ۲۸۹۰ متر ، استان خراسان

پَرخین : ۲۸۷۰ متر ، استان یزد

پرسون : لواسان

 پرعشق : ۳۵۸۰ متر ، کرمان

پَرکوه : ۲۹۳۵ متر ، استان فارس

پَرگلِ سرخ : ۳۴۸۶ ، استان کرمان

پروانه : ۴۱۰۰ متر ، فیروزکوه

پرویز : ۳۱۱۴ متر ، استان اصفهان

پَره داس : ۳۲۴۵ متر ، شهرکرد

پَریز : ۳۰۵۰ متر ، جنوب شهرستان درود

پریشان : ۲۹۱۰ متر ، استان کردستان

پَس دره : ۳۲۱۲ متر ، استان مازندران

پِسکِفا : ۳۰۰۰ متر  استان مازندران

پسندکوه : ۴۳۵۰ متر ، کلاردشت

پَسوند : ۲۸۶۰ متر ، استان چهارمحال و بختیاری

 پشت بند سنگون : ۳۴۰۰ متر ، شمال سنگان

پشت قفا : ۳۳۷۹ متر ، سمیرم

پلنگ کالون : ۳۰۸۳ متر ، استان اصفهان

پلنگی : ۲۸۹۱ متر ، استان کرمان

پلنگی : ۲۹۰۲ متر ، استان فارس

پلنگی بزرگ : ۲۹۴۴ متر ، استان فارس

پَلوار : ۴۲۳۳ متر ، کرمان

پله کوه : ۳۳۹۵ متر ، روستای اَرود

پله کوه : ۳۴۰۰ متر ، منطقه تخت سلیمان

پلهَم دشت : ۳۵۳۲ متر ، استان مازندران

پنبه پَرون : ۲۹۲۵ متر ، استان کرمان

پنج : ۲۹۴۶ متر ، استان کرمان

پنج پنجه : ۳۵۱۵ متر ، خوانسار

پنج خورد : ۲۹۴۶ متر ، استان کرمان

پنجعلی :2860 متر ، از كوه های حاشيه زاگرس در 26 كيلومتری جنوب باختری قروه کردستان و جنوب خاوری روستای قره بلاغ پنجه واقع شده

پورکان : ۳۴۴۳ متر ، استان کرمان

پهنه حصار : ۳۳۷۵ متر ، استان تهران

پَهنه : ۳۲۷۴ متر ، استان تهران

پهنه سار : ۳۲۵۰ متر ، استان البرز

پیارو : ۳۸۵۰ متر ، ا زقلل اشترانکوه

پیاره ی دره تخت : ۴۰۰۰ متر ، اشترانکوه

پیازدول : ۲۹۴۲ متر ، مریوان

پیاز کاران : ۳۹۰۰ متر ، رشته کوه گرین

پیاز مرگ : ۳۴۱۲ متر ، استان مازندران

پیازه : ۲۹۶۰ متر ، استان مازندران

پیرآجی : ۳۲۸۸ متر ، استان تهران ، شهرستان دماوند

پیر خدر : ۳۳۶۰ متر ، از رشته کوه شاهو

پیرداغی : ۲۸۴۵ متر ، شهرستان هریس

پیرزن کلوم : ۳۹۲۰ متر ، البرز مرکزی

پبرگرد کوه : ۳۰۰۰ متر ، استان کرمانشاه

پیش استا : ۲۹۹۰ متر ، استان کرمان

پیش چال : ۳۳۴۲ متر ، استان البرز

پیشکوه : ۳۷۶۰ متر ، جبال بارز

پیلار تبار : ۳۲۴۳ متر ، استان مازندران

پیل کوه : ۳۵۰۰ متر ، البرز

 

برگرفته از : نشاط کوهستان

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی